Milevsko: Rekonstrukce domu č.p. 558

Klient:
Královská kanonie premonstrátů na Stranově

Předmět zakázky: Rekonstrukce domu č.p. 558

Místo plnění: Milevsko

Termín plnění: 8 měsíců

Předmět zakázky:

Kompletní rekonstrukce objektu Milevského kláštera.