Stavební firma UNIKO PÍSEK, s.r.o. se zabývá stavební činností v oblasti pozemního stavitelství jako generální dodavatel. Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb průmyslových, inženýrských, zemědělských, občanských a bytových.

Společnost byla založena v roce 1992. Poctivou a kvalitní odvedenou prací došlo k nárůstu počtu našich pracovníků a k pořízení potřebného strojového a vozového parku, který stále obnovujeme a rozvíjíme. Dnes společnost zaměstnává 25 kmenových pracovníků.

Společnost zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.

Dovednosti a zkušenosti získané dlouhodobou činností v oboru chceme i nadále rozvíjet a zdokonalovat ke spokojenosti všech našich současných i budoucích obchodních partnerů.

Ing. Marek Masopust
Jednatel společnosti