Přístavba opravárenské haly – diagnostika vozidel

Klient:
KAFKATRANSPORT a.s., Opařany 312, Opařany

Předmět zakázky: Přístavba opravárenské haly – diagnostika vozidel

Místo plnění: Opařany

Termín plnění: 4 měsíců

Předmět zakázky:

Přístavba haly pro diagnostiku vozidel. Zemní práce, základy, ocelová konstrukce haly, průmyslové podlahy, ZTI.