Oprava ambitů kostela Jména P. Marie v Sepekově

Klient:
Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Předmět zakázky: Oprava ambitů kostela Jména P. Marie v Sepekově

Místo plnění: Sepekov

Termín plnění: 6 měsíců

Předmět zakázky:

Dozdívky, opravy omítek a nátěr fasády .